Utworzenie Szkoły Doktorskiej Politechniki Gdańskiej Utworzenie Szkoły Doktorskiej Politechniki Gdańskiej

Zarządzenie Rektora PG nr 10/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia szkoły doktorskiej na Politechnice Gdańskiej prowadzonej wspólnie przez Politechnikę Gdańską oraz Instytut Maszyn...

Zarządzenie w sprawie utworzenia Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Oceanotechniki Zarządzenie w sprawie utworzenia Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Oceanotechniki

Dnia 12 kwietnia 2019 r. zostało zamieszczone w repozytorium dokumentów Zarządzenie Rektora PG nr 09/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Wydziału Inżynierii Mechanicznej i...

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora przed i po 30 kwietnia – co się zmienia? Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora przed i po 30 kwietnia – co się zmienia?

Na stronie MNiSW zamieszczona została informacja zawierająca wyjaśnienia dot. zmian w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora po 30 kwietnia 2019 r. Pełna treść aktualności dostępna jest...

Rozporządzenie w sprawie stypendiów Rozporządzenie w sprawie stypendiów

Dnia 09 kwietnia 2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 658 treść Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra...

Zaktualizowany projekt Statutu Politechniki Gdańskiej Zaktualizowany projekt Statutu Politechniki Gdańskiej

Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu projekt Statutu Politechniki Gdańskiej uwzględniający większość zgłoszonych nam uwag przez członków wspólnoty akademickiej (zmiany w stosunku do poprzedniej...

Wybrano pierwszą Radę Uczelni Politechniki Gdańskiej Wybrano pierwszą Radę Uczelni Politechniki Gdańskiej

Senat Politechniki Gdańskiej na posiedzeniu w dniu 13 marca 2019 roku wybrał pierwszą Radę Uczelni Politechniki Gdańskiej. W skład Rady wchodzi 7 członków: 3 z grona pracowników, 3 spoza uczelni...

Projekt nowego Statutu Politechniki Gdańskiej Projekt nowego Statutu Politechniki Gdańskiej

Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu projekt nowego Statutu Politechniki Gdańskiej. Nie jest to projekt ostateczny. Wymaga jeszcze drobnych uzupełnień, korekt redakcyjnych i językowych. Chcemy...

Kolejne środki na podwyżki dla pracowników uczelni Kolejne środki na podwyżki dla pracowników uczelni

Na stronie KonstytucjaDlaNauki.gov.pl ukazała się informacja o rozdzieleniu przez MNiSW kolejnych środków na podwyżki dla pracowników uczelni. Pieniądze trafią w najbliższych tygodniach do polskich...

Przewodnik po ewaluacji został opublikowany Przewodnik po ewaluacji został opublikowany

Na stronie KonstytucjaDlaNauki.gov.pl zamieszczony został przewodnik po ewaluacji jakości działalności naukowej. Znajduje się w nim szczegółowy opis kryteriów oceny, zasady przydzielania punktacji za...