Nowy wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Nowy wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Dnia 31 lipca 2019 r. na stronie BIP MNiSW opublikowany został nowy wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych zawierający przypisaną  liczbę punktów do każdego z...

Wykładnia MNiSW na pytanie uczelni w sprawie nostryfikacji stopni naukowych Wykładnia MNiSW na pytanie uczelni w sprawie nostryfikacji stopni naukowych

Na stronie Ustawa 2.0 w zakładce  Najczęściej zadawane pytania zamieszczona została wykładnia MNiSW na pytanie uczelni w sprawie nostryfikacji stopni naukowych do czasu wejścia w życie statutu...

Międzynarodowi eksperci powołani. Kto wybierze polskie uczelnie badawcze? Międzynarodowi eksperci powołani. Kto wybierze polskie uczelnie badawcze?

Eksperci oceniający wnioski w ramach pierwszego konkursu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” zostali powołani. Szczegółowe informacje nt. wybranych członków oraz informacje o zadaniach...

Wyniki wyborów do Rady Doskonałości Naukowej Wyniki wyborów do Rady Doskonałości Naukowej

MNiSW ogłosiło listę kandydatów wybranych na członków Rady Doskonałości Naukowej (RDN). Szczegółowe informacje oraz pełną listę członków wybranych do RDN znaleźć można pod linkiem .

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej

Dnia 13 maja 2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 893 treść Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i...

Dotacje na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznane na rok 2019 Dotacje na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznane na rok 2019

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 10 maja 2019 roku podpisał komunikat o wysokości dotacji na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2019. Treść komunikatu wraz z...

Uruchomienie strony internetowej Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej Uruchomienie strony internetowej Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej Szkoły Doktorskiej tworzonej na Politechnice Gdańskiej, która sukcesywnie będzie uzupełniana o kolejne informacje. Strona prowadzona będzie zarówno w...

Podział subwencji dla uczelni i instytutów wg nowego algorytmu Podział subwencji dla uczelni i instytutów wg nowego algorytmu

Na stronie KonstytucjaDlaNauki.gov.pl zamieszczona została aktualność zawierająca informację o wysokości subwencji oraz wyjaśnienia dot. metodologii nowego podziału subwencji dla uczelni oraz...

Ustawa o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki Ustawa o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki

Dnia 6 maja 2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 823 treść ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki Treść ustawy...

Statut Politechniki Gdańskiej Statut Politechniki Gdańskiej

Senat Politechniki Gdańskiej podczas posiedzenia, które odbyło się 29 kwietnia, przyjął uchwałę zatwierdzającą Statut Politechniki Gdańskiej. Uchwała została przyjęta niemal jednogłośnie, przy...