Wytyczne Kolegium Rektorskiego PG dla Senackiej Komisji Statutowej Wytyczne Kolegium Rektorskiego PG dla Senackiej Komisji Statutowej

Rady Dyscyplin i Rady Dziedzin Naukowych Na PG powołuje się Rady Dyscyplin Naukowych (RD) i Rady Dziedzin Naukowych (RDz) RD i RDz są organami w rozumieniu Ustawy 2.0. RD powoływane są w...

Wybrane dyscypliny naukowe wg stanu na dzień 3.12.2018 r. Wybrane dyscypliny naukowe wg stanu na dzień 3.12.2018 r.

Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu wyniki wyborów dyscyplin naukowych dokonanych przez pracowników PG na podstawie deklaracji o prowadzonej działalności badawczej wg stanu na 3.12.2018 r. ...

Problemy do dyskusji - część pierwsza Problemy do dyskusji - część pierwsza

  Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy materiał, który przekazaliśmy Komisji Statutowej w dniu 6.11.2018 r. Jest on efektem długich dyskusji w gronie Kolegium Rektorskiego i jest to,...

Sposób powołania pierwszej Rady Uczelni Sposób powołania pierwszej Rady Uczelni

Na posiedzeniu w dniu 24.10.2018 r. Senat Politechniki Gdańskiej przyjął uchwałę nr 205/2018/XXIV w sprawie sposobu powołania pierwszej Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej. Treść uchwały wraz z...

Komisja ds. opracowania zasad funkcjonowania szkoły doktorskiej Komisja ds. opracowania zasad funkcjonowania szkoły doktorskiej

Dnia 23.10.2018 r. powołana została komisja ds. opracowania zasad funkcjonowania szkoły doktorskiej na Politechnice Gdańskiej. Skład komisji: prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński, prof. zw. PG (WCh) ...

Pełnomocnicy rektora ds. dyscyplin naukowych Pełnomocnicy rektora ds. dyscyplin naukowych

W dniu dzisiejszym powołani zostali pełnomocnicy rektora ds. dyscyplin naukowych na Politechnice Gdańskiej. Poniżej znajduje się lista pełnomocników w podziale na reprezentowane dyscypliny: ...

Skład Senackiej Komisji Statutowej Skład Senackiej Komisji Statutowej

W dniu 19.09.2018 r. na posiedzeniu Senatu PG została podjęta Uchwała nr 197/2018/XXIV w sprawie powołania Senackiej Komisji Statutowej na kadencję do dnia 31.08.2020 r. w składzie: prof. dr hab....

Wstępnie wybrane dyscypliny naukowe Wstępnie wybrane dyscypliny naukowe

Zakończono proces zbierania wstępnych deklaracji pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowych PG dotyczących przypisania do nowych dyscyplin naukowych, ogłoszonych w projekcie rozporządzenia MNiSW. ...

Nowa struktura wydziałowa Nowa struktura wydziałowa

Władze uczelni podtrzymują wcześniejsze zapowiedzi, że wydziały będą zorganizowane wokół nowych dyscyplin naukowych. Na podstawie dokonanego wstępnego wyboru dyscyplin naukowych przez pracowników...

Senacka Komisja Statutowa Senacka Komisja Statutowa

Na posiedzeniu Senatu w dniu 19.09.2018 r. zostanie powołana Senacka Komisja Statutowa na kadencję do 31.08.2020 r. Zadaniem komisji będzie opracowanie nowego Statutu Politechniki Gdańskiej,...