Pełnomocnik ds. organizacji szkoły doktorskiej Pełnomocnik ds. organizacji szkoły doktorskiej

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz §17 ust. 5 Statutu PG z dniem 14 lutego 2019 r. rektor powołał prof. dr....

Połączenie Wydziałów: Mechanicznego oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa Połączenie Wydziałów: Mechanicznego oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa

Senat pozytywnie zaopiniował w dniu 16.01.2019 r. wniosek Rektora w sprawie połączenia Wydziałów: Mechanicznego oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa i utworzenia na ich bazie nowego wydziału,...

Harmonogram wyboru członków pierwszej Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej Harmonogram wyboru członków pierwszej Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej

Zgodnie z Pismem Okólnym Rektora Politechniki Gdańskiej nr 1/2019 z dnia 4 stycznia 2019 r., wprowadza się następujący harmonogram wyboru członków pierwszej Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej: 7...

Wytyczne Kolegium Rektorskiego PG dla Senackiej Komisji Statutowej Wytyczne Kolegium Rektorskiego PG dla Senackiej Komisji Statutowej

Rady Dyscyplin i Rady Dziedzin Naukowych Na PG powołuje się Rady Dyscyplin Naukowych (RD) i Rady Dziedzin Naukowych (RDz) RD i RDz są organami w rozumieniu Ustawy 2.0. RD powoływane są w...

Wybrane dyscypliny naukowe wg stanu na dzień 3.12.2018 r. Wybrane dyscypliny naukowe wg stanu na dzień 3.12.2018 r.

Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu wyniki wyborów dyscyplin naukowych dokonanych przez pracowników PG na podstawie deklaracji o prowadzonej działalności badawczej wg stanu na 3.12.2018 r. ...

Problemy do dyskusji - część pierwsza Problemy do dyskusji - część pierwsza

  Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy materiał, który przekazaliśmy Komisji Statutowej w dniu 6.11.2018 r. Jest on efektem długich dyskusji w gronie Kolegium Rektorskiego i jest to,...

Sposób powołania pierwszej Rady Uczelni Sposób powołania pierwszej Rady Uczelni

Na posiedzeniu w dniu 24.10.2018 r. Senat Politechniki Gdańskiej przyjął uchwałę nr 205/2018/XXIV w sprawie sposobu powołania pierwszej Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej. Treść uchwały wraz z...

Komisja ds. opracowania zasad funkcjonowania szkoły doktorskiej Komisja ds. opracowania zasad funkcjonowania szkoły doktorskiej

Dnia 23.10.2018 r. powołana została komisja ds. opracowania zasad funkcjonowania szkoły doktorskiej na Politechnice Gdańskiej. Skład komisji: prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński, prof. zw. PG (WCh) ...

Pełnomocnicy rektora ds. dyscyplin naukowych Pełnomocnicy rektora ds. dyscyplin naukowych

W dniu dzisiejszym powołani zostali pełnomocnicy rektora ds. dyscyplin naukowych na Politechnice Gdańskiej. Poniżej znajduje się lista pełnomocników w podziale na reprezentowane dyscypliny: ...

Skład Senackiej Komisji Statutowej Skład Senackiej Komisji Statutowej

W dniu 19.09.2018 r. na posiedzeniu Senatu PG została podjęta Uchwała nr 197/2018/XXIV w sprawie powołania Senackiej Komisji Statutowej na kadencję do dnia 31.08.2020 r. w składzie: prof. dr hab....