Utworzenie Szkoły Doktorskiej Politechniki Gdańskiej Utworzenie Szkoły Doktorskiej Politechniki Gdańskiej

Zarządzenie Rektora PG nr 10/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia szkoły doktorskiej na Politechnice Gdańskiej prowadzonej wspólnie przez Politechnikę Gdańską oraz Instytut Maszyn...

Zarządzenie w sprawie utworzenia Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Oceanotechniki Zarządzenie w sprawie utworzenia Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Oceanotechniki

Dnia 12 kwietnia 2019 r. zostało zamieszczone w repozytorium dokumentów Zarządzenie Rektora PG nr 09/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Wydziału Inżynierii Mechanicznej i...

Zaktualizowany projekt Statutu Politechniki Gdańskiej Zaktualizowany projekt Statutu Politechniki Gdańskiej

Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu projekt Statutu Politechniki Gdańskiej uwzględniający większość zgłoszonych nam uwag przez członków wspólnoty akademickiej (zmiany w stosunku do poprzedniej...

Projekt nowego Statutu Politechniki Gdańskiej Projekt nowego Statutu Politechniki Gdańskiej

Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu projekt nowego Statutu Politechniki Gdańskiej. Nie jest to projekt ostateczny. Wymaga jeszcze drobnych uzupełnień, korekt redakcyjnych i językowych. Chcemy...

Wybrano pierwszą Radę Uczelni Politechniki Gdańskiej Wybrano pierwszą Radę Uczelni Politechniki Gdańskiej

Senat Politechniki Gdańskiej na posiedzeniu w dniu 13 marca 2019 roku wybrał pierwszą Radę Uczelni Politechniki Gdańskiej. W skład Rady wchodzi 7 członków: 3 z grona pracowników, 3 spoza uczelni...

Wybrane dyscypliny naukowe wg stanu na dzień 19.02.2019 r. Wybrane dyscypliny naukowe wg stanu na dzień 19.02.2019 r.

Zaktualizowane wyniki wyborów dyscyplin naukowych dokonanych przez pracowników PG na podstawie deklaracji o prowadzonej działalności badawczej wg stanu na dzień 19.02.2019 r.:   Tab.1. Wykaz...

Pełnomocnik ds. organizacji szkoły doktorskiej Pełnomocnik ds. organizacji szkoły doktorskiej

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz §17 ust. 5 Statutu PG z dniem 14 lutego 2019 r. rektor powołał prof. dr....

Połączenie Wydziałów: Mechanicznego oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa Połączenie Wydziałów: Mechanicznego oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa

Senat pozytywnie zaopiniował w dniu 16.01.2019 r. wniosek Rektora w sprawie połączenia Wydziałów: Mechanicznego oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa i utworzenia na ich bazie nowego wydziału,...

Harmonogram wyboru członków pierwszej Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej Harmonogram wyboru członków pierwszej Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej

Zgodnie z Pismem Okólnym Rektora Politechniki Gdańskiej nr 1/2019 z dnia 4 stycznia 2019 r., wprowadza się następujący harmonogram wyboru członków pierwszej Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej: 7...

Wytyczne Kolegium Rektorskiego PG dla Senackiej Komisji Statutowej Wytyczne Kolegium Rektorskiego PG dla Senackiej Komisji Statutowej

Rady Dyscyplin i Rady Dziedzin Naukowych Na PG powołuje się Rady Dyscyplin Naukowych (RD) i Rady Dziedzin Naukowych (RDz) RD i RDz są organami w rozumieniu Ustawy 2.0. RD powoływane są w...