Skład osobowy rad dyscyplin naukowych i rad dziedzin naukowych na kadencję do dnia 31 sierpnia 2020 r. Skład osobowy rad dyscyplin naukowych i rad dziedzin naukowych na kadencję do dnia 31 sierpnia 2020 r.

W dniu dzisiejszym ogłoszony został skład osobowy rad dyscyplin oraz dziedzin naukowych na PG. Członkowie rad zostali powołani przez rektora, jak też wyłonieni w drodze wyborów, na kadencję do 31...

Ś.p. prof. Jacek Namieśnik o Szkole Doktorskiej tworzonej na Politechnice Gdańskiej Ś.p. prof. Jacek Namieśnik o Szkole Doktorskiej tworzonej na Politechnice Gdańskiej

MNSiW opublikowało materiał z wystąpienia ś.p. prof. Jacka Namieśnika podczas sesji panelowej "Szkoły doktorskie" w ramach debaty NKN (Narodowego Kongresu Nauki) Forum, która odbyła się 20...

Uruchomienie strony internetowej Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej Uruchomienie strony internetowej Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej Szkoły Doktorskiej tworzonej na Politechnice Gdańskiej, która sukcesywnie będzie uzupełniana o kolejne informacje. Strona prowadzona będzie zarówno w...

Utworzenie Szkoły Doktorskiej Politechniki Gdańskiej Utworzenie Szkoły Doktorskiej Politechniki Gdańskiej

Zarządzenie Rektora PG nr 10/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia szkoły doktorskiej na Politechnice Gdańskiej prowadzonej wspólnie przez Politechnikę Gdańską oraz Instytut Maszyn...

Zarządzenie w sprawie utworzenia Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Oceanotechniki Zarządzenie w sprawie utworzenia Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Oceanotechniki

Dnia 12 kwietnia 2019 r. zostało zamieszczone w repozytorium dokumentów Zarządzenie Rektora PG nr 09/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Wydziału Inżynierii Mechanicznej i...

Zaktualizowany projekt Statutu Politechniki Gdańskiej Zaktualizowany projekt Statutu Politechniki Gdańskiej

Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu projekt Statutu Politechniki Gdańskiej uwzględniający większość zgłoszonych nam uwag przez członków wspólnoty akademickiej (zmiany w stosunku do poprzedniej...

Projekt nowego Statutu Politechniki Gdańskiej Projekt nowego Statutu Politechniki Gdańskiej

Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu projekt nowego Statutu Politechniki Gdańskiej. Nie jest to projekt ostateczny. Wymaga jeszcze drobnych uzupełnień, korekt redakcyjnych i językowych. Chcemy...

Wybrano pierwszą Radę Uczelni Politechniki Gdańskiej Wybrano pierwszą Radę Uczelni Politechniki Gdańskiej

Senat Politechniki Gdańskiej na posiedzeniu w dniu 13 marca 2019 roku wybrał pierwszą Radę Uczelni Politechniki Gdańskiej. W skład Rady wchodzi 7 członków: 3 z grona pracowników, 3 spoza uczelni...

Wybrane dyscypliny naukowe wg stanu na dzień 19.02.2019 r. Wybrane dyscypliny naukowe wg stanu na dzień 19.02.2019 r.

Zaktualizowane wyniki wyborów dyscyplin naukowych dokonanych przez pracowników PG na podstawie deklaracji o prowadzonej działalności badawczej wg stanu na dzień 19.02.2019 r.:   Tab.1. Wykaz...

Pełnomocnik ds. organizacji szkoły doktorskiej Pełnomocnik ds. organizacji szkoły doktorskiej

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz §17 ust. 5 Statutu PG z dniem 14 lutego 2019 r. rektor powołał prof. dr....