Harmonogram wyboru członków pierwszej Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej

Zgodnie z Pismem Okólnym Rektora Politechniki Gdańskiej nr 1/2019 z dnia 4 stycznia 2019 r., wprowadza się następujący harmonogram wyboru członków pierwszej Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej:

  • 7 stycznia 2019 r. (od godz. 8:00) – 28 stycznia 2019 r. (do godz. 12:00) – zgłaszanie kandydatów na członków pierwszej Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej,
  • 31 stycznia 2019 r. – ogłoszenie list kandydatów na członków pierwszej Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej,
  • 13 lutego 2019 r. – prezentacja sylwetek kandydatów i zatwierdzenie list kandydatów przez Senat PG,
  • 13 marca 2019 r. – wybory członków pierwszej Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej,
  • 27 marca 2019 r. – wskazanie kandydata na przewodniczącego przez pierwszą Radę Uczelni Politechniki Gdańskiej,
  • 17 kwietnia 2019 r. – wybór przewodniczącego pierwszej Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej.

Kandydatów na członków pierwszej Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej należy zgłaszać do Biura Rektora (pokój 217 w Gmachu Głównym) od poniedziałku do piątku w godz. 7:30–15:00. Dopuszcza się możliwość złożenia kompletu wymaganych i podpisanych dokumentów w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro.rektora@pg.edu.pl.

Pełna treść pisma dostępna jest w Repozytorium.