Pełnomocnik ds. organizacji szkoły doktorskiej

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz §17 ust. 5 Statutu PG z dniem 14 lutego 2019 r. rektor powołał prof. dr. hab. inż. Michała Mrozowskiego, prof. zw. PG do pełnienia funkcji Pełnomocnika Rektora Politechniki Gdańskiej ds. organizacji Szkoły Doktorskiej Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020.