Utworzenie Szkoły Doktorskiej Politechniki Gdańskiej

Zarządzenie Rektora PG nr 10/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia szkoły doktorskiej na Politechnice Gdańskiej prowadzonej wspólnie przez Politechnikę Gdańską oraz Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk i Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk dostępne jest pod linkiem.

Pismo Okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 10/2019 z 11 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania Zespołu merytorycznego ds. koordynacji prac związanych z utworzeniem, organizacją i uruchomieniem Szkoły Doktorskiej Politechniki Gdańskiej pod linkiem.

Pismo Okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 11/2019 z 11 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania Zespołu roboczego ds. uruchomienia Szkoły Doktorskiej Politechniki Gdańskiej pod linkiem.