Wybrane dyscypliny naukowe wg stanu na dzień 19.02.2019 r.

Zaktualizowane wyniki wyborów dyscyplin naukowych dokonanych przez pracowników PG na podstawie deklaracji o prowadzonej działalności badawczej wg stanu na dzień 19.02.2019 r.:

 

Tab.1. Wykaz dyscyplin I wyboru wg wydziałów

Dyscypliny I wyboru

RAZEM

WETI

WILiŚ

WCh

WZiE

WM

WFTiMS

WA

WEiA

WOiO

CI TASK

Nauki chemiczne

143

 

 

143

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria lądowa i transport

143

 

143

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatyka, elektronika i elektrotechnika

130

70

 

 

 

 

 

 

60

 

 

Inżynieria mechaniczna

126

 

1

 

 

71

 

 

2

52

 

Informatyka techniczna i telekomunikacja

113

107

 

 

 

 

 

 

 

1

5

Architektura i urbanistyka

53

 

 

 

 

 

 

53

 

 

 

Nauki o zarządzaniu i jakości

41

 

 

 

41

 

 

 

 

 

 

Ekonomia i finanse

40

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

Inżynieria materiałowa

30

 

 

1

 

4

24

 

 

 

1

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

26

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematyka

24

1

 

 

 

 

23

 

 

 

 

Nauki fizyczne

21

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

9

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

Inżynieria biomedyczna

3

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

Nauki o Ziemi i środowisku

3

2

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Nauki o polityce i administracji

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Nauki o kulturze i religii

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Nauki o bezpieczeństwie

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Nauki socjologiczne

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Historia

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Nauki biologiczne

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Psychologia

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Filozofia

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Inżynieria chemiczna

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Nauki o zdrowiu

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

917

181

170

146

85

76

68

65

64

56

6

 

 

Tab.2. Wykaz dyscyplin II wyboru wg wydziałów

Dyscypliny II wyboru

RAZEM

WETI

WCh

WEiA

WILiŚ

WZiE

WM

WA

WFTiMS

CI TASK

WOiO

Nauki o bezpieczeństwie

25

16

 

8

 

1

 

 

 

 

 

Informatyka

24

15

 

8

 

 

 

 

 

1

 

Inżynieria biomedyczna

19

13

 

4

 

 

2

 

 

 

 

Automatyka, elektronika i elektrotechnika

16

13

 

2

 

 

 

 

 

1

 

Inżynieria materiałowa

15

7

6

 

 

 

2

 

 

 

 

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

15

 

1

1

9

 

4

 

 

 

 

Nauki o komunikacji społecznej i mediach

13

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauki o Ziemi i środowisku

9

8

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauki biologiczne

9

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologia żywności i żywienia

5

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

Nauki fizyczne

4

1

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Nauki chemiczne

4

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychologia

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria mechaniczna

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Architektura i urbanistyka

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

Informatyka techniczna i telekomunikacja

2

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Nauki medyczne

2

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

Filozofia

2

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

Inżynieria lądowa i transport

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Nauki o zarządzaniu i jakości

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Nauki o polityce i administracji

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Nauki o zdrowiu

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomia i finanse

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

178

91

24

24

12

10

8

4

3

2

0

 

 

Deklaracje złożyło łącznie 917 pracowników, z których 900 zadeklarowało przypisanie do 12 wytypowanych przez PG do ewaluacji dyscyplin.

 

Na podstawie złożonych oświadczeń o reprezentowanych dyscyplinach naukowych przygotowana została także (Tab.3.) zawierająca informację nt. liczby wskazań dyscyplin naukowych I oraz II wyboru, przeliczona przez wymiar etatu pracowników oraz wskazany w oświadczeniu % udział czasu pracy w wybranych dyscyplinach naukowych.

Tab.3. 

Wybrane dyscypliny

RAZEM

WETI

WILiŚ

WCh

WZiE

WM

WFTiMS

WEiA

WA

WOiO

CI TASK

Nauki chemiczne

137,60

0,25

 

137,35

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria lądowa i transport

129,63

 

129,13

 

 

 

 

0,50

 

 

 

Inżynieria mechaniczna

121,95

 

1,75

 

 

66,20

 

2,00

 

52,00

 

Automatyka, elektronika i elektrotechnika

109,17

59,17

 

 

 

 

 

49,75

 

 

0,25

Informatyka techniczna i telekomunikacja

79,38

73,88

 

 

0,25

 

 

 

 

1,00

4,25

Architektura i urbanistyka

48,09

 

 

 

 

 

 

 

48,09

 

 

Nauki o zarządzaniu i jakości

37,00

 

 

 

37,00

 

 

 

 

 

 

Ekonomia i finanse

36,75

 

 

 

36,75

 

 

 

 

 

 

Inżynieria materiałowa

31,58

1,38

 

2,25

 

3,70

23,25

 

 

 

1,00

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

26,45

 

24,95

0,25

 

1,00

 

0,25

 

 

 

Matematyka

23,42

0,75

 

 

 

 

22,67

 

 

 

 

Nauki fizyczne

21,38

0,13

 

 

 

 

21,25

 

 

 

 

Nauki o bezpieczeństwie

12,50

7,50

 

 

0,25

 

 

4,75

 

 

 

Informatyka

10,50

6,00

 

 

 

 

 

4,00

 

 

0,50

Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

8,50

 

 

 

 

 

 

 

8,50

 

 

Inżynieria biomedyczna

8,13

3,88

 

 

 

1,50

 

2,75

 

 

 

Nauki o komunikacji społecznej i mediach

6,00

6,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauki o Ziemi i środowisku

5,75

5,25

 

0,25

 

 

 

 

0,25

 

 

Nauki biologiczne

3,00

 

 

3,00

 

 

 

 

 

 

 

Filozofia

2,00

 

 

 

1,50

 

 

 

0,50

 

 

Nauki o kulturze i religii

2,00

 

 

 

 

 

 

 

 

2,00

 

Psychologia

1,25

1,00

 

 

0,25

 

 

 

 

 

 

Technologia żywności i żywienia

1,25

 

 

0,50

0,75

 

 

 

 

 

 

Nauki o zdrowiu

1,25

 

 

0,25

 

 

 

 

 

1,00

 

Nauki o polityce i administracji

1,10

 

 

 

1,10

 

 

 

 

 

 

Nauki medyczne

1,00

 

 

0,25

0,75

 

 

 

 

 

 

Inżynieria chemiczna

0,50

 

 

0,50

 

 

 

 

 

 

 

Nauki socjologiczne

0,25

 

 

 

 

 

 

 

0,25

 

 

Historia

0,03

 

 

 

 

 

 

 

0,03

 

 

 

867,38

165,17

155,83

144,60

78,60

72,40

67,17

64,00

57,63

56,00

6,00