Wybrane dyscypliny naukowe wg stanu na dzień 3.12.2018 r.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu wyniki wyborów dyscyplin naukowych dokonanych przez pracowników PG na podstawie deklaracji o prowadzonej działalności badawczej wg stanu na 3.12.2018 r.

Deklaracje złożyło łącznie 1102 pracowników, z których 1056 zadeklarowało przypisanie do 12 wytypowanych przez PG do ewaluacji dyscyplin. Taka sytuacja jest dla uczelni bardzo korzystna. Tym bardziej, że reprezentanci poszczególnych dyscyplin skoncentrowani są na 1-2 wydziałach (p.tab.1). To pozwala, bez większych problemów, na zaprojektowanie struktury organizacyjnej, która będzie oparta na wydziałach zorganizowanych wokół dyscyplin bez konieczności radykalnych zmian sytuacji obecnej. Jesteśmy pod tym względem w znacznie lepszej sytuacji niż większość dużych uczelni w kraju.

Organizując wydziały wokół dyscyplin unikamy konfliktów kompetencyjnych pomiędzy radami dyscyplin obejmujących więcej niż jeden wydział a radami wydziałów, pomiędzy dziekanami a przewodniczącymi rad dyscyplin. Dzięki temu możliwa będzie spójna polityka kadrowa w zakresie badań i dydaktyki, prowadzenie i sterowanie polityką badań naukowych w ramach jednej jednostki organizacyjnej, sprawne zarządzanie przydzieloną wydziałowi subwencją.

Intencją kolegium rektorskiego jest, aby przyszła struktura wydziałowa wyglądała tak, jak pokazuje to tab.2, przy czym nazwy wydziałów są kwestią do dyskusji.

Osoby zatrudnione na stanowiskach naukowo-dydaktycznych, które wybrały inne niż wytypowana 12-tka dyscyplin, będą mogły liczyć na finansowanie swych badań z funduszu utworzonego na szczeblu centralnym uczelni z przyszłej subwencji. Takich osób jest na PG, wg stanu na 3.12.2018 r.,  tylko kilkadziesiąt.

Do końca grudnia 2018 roku na wydziałach dziekani i pełnomocnicy ds. dyscyplin będą jeszcze prowadzić rozmowy i konsultacje z nauczycielami akademickimi, w wyniku których ostateczna liczba osób, których oświadczenia zostaną wpisane do POLON-u ulegnie prawdopodobnie zmniejszeniu.

Rektor i Prorektorzy Politechniki Gdańskiej

 

Tab.1.

Pierwsza dyscyplina

Liczba osób

WA

WCh

WEiA

WETI

WFTiMS

WILiŚ

WM

WOiO

WZiE

Inne

Architektura i urbanistyka

71

71

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Automatyka, elektronika i elektrotechnika

149

0

0

76

73

0

0

0

0

0

 

Ekonomia i finanse

40

0

0

0

0

0

0

0

0

40

 

Informatyka techniczna i telekomunikacja

132

0

0

0

127

1

0

0

1

0

   3 TASK

Inżynieria lądowa i transport

205

1

0

0

0

0

204

0

0

0

 

Inżynieria materiałowa

39

0

1

0

0

30

0

7

1

0

 

Inżynieria mechaniczna

134

0

0

2

0

0

0

75

57

0

 

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

31

0

0

0

0

0

31

0

0

0

 

Matematyka

31

0

0

0

1

29

0

0

0

0

   1 CNMiKO

Nauki fizyczne

29

0

0

0

0

29

0

0

0

0

 

Nauki chemiczne

144

0

144

0

0

0

0

0

0

0

 

Nauki o zarządzaniu i jakości

51

0

0

0

0

0

0

0

0

51

 

 

1056

72

145

78

201

89

235

82

59

91

4

 

Tab.2.

WARIANT I

WARIANT II

Wydziały

Dyscypliny

L. osób

Wydziały

Dyscypliny

L. osób

Architektury

Architektura i urbanistyka

71

Architektury

Architektura i urbanistyka

71

Chemiczny

Nauki chemiczne

144

Chemiczny

Nauki chemiczne

144

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Matematyka

 

Nauki fizyczne

58

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Matematyka

 

Nauki fizyczne

58

Inżynierii Lądowej i Środowiska

Inżynieria lądowa i transport

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

235

Inżynierii Lądowej i Środowiska

Inżynieria lądowa i transport

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

235

Zarządzania i Ekonomii

Ekonomia i finanse

 

Nauki o zarządzaniu i jakości

91

Zarządzania i Ekonomii

Ekonomia i finanse

 

Nauki o zarządzaniu i jakości

91

Inżynierii Materiałowej

Inżynieria materiałowa

39

Inżynierii Materiałowej

Inżynieria materiałowa

39

Mechaniczno-Okrętowy

Inżynieria mechaniczna

134

Mechaniczno-Okrętowy

Inżynieria mechaniczna

134

Automatyki, Elektroniki, Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Automatyka, elektronika i elektrotechnika

 

Informatyka techniczna i telekomunikacja

276

Automatyki, Elektroniki, Elektrotechniki,

Automatyka, elektronika i elektrotechnika

 

149

 

 

 

Informatyki i Telekomunikacji

Informatyka techniczna i telekomunikacja

127