Rada uczelni

 

Wybrano pierwszą Radę Uczelni Politechniki Gdańskiej Wybrano pierwszą Radę Uczelni Politechniki Gdańskiej

Senat Politechniki Gdańskiej na posiedzeniu w dniu 13 marca 2019 roku wybrał pierwszą Radę Uczelni Politechniki Gdańskiej. W skład Rady wchodzi 7 członków: 3 z grona pracowników, 3 spoza uczelni...

Harmonogram wyboru członków pierwszej Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej Harmonogram wyboru członków pierwszej Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej

Zgodnie z Pismem Okólnym Rektora Politechniki Gdańskiej nr 1/2019 z dnia 4 stycznia 2019 r., wprowadza się następujący harmonogram wyboru członków pierwszej Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej: 7...

Sposób powołania pierwszej Rady Uczelni Sposób powołania pierwszej Rady Uczelni

Na posiedzeniu w dniu 24.10.2018 r. Senat Politechniki Gdańskiej przyjął uchwałę nr 205/2018/XXIV w sprawie sposobu powołania pierwszej Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej. Treść uchwały wraz z...

Pierwsza rada uczelni Pierwsza rada uczelni

Ustawa 2.0 obliguje uczelnię do utworzenia nowego organu – rady uczelni. Na październikowym posiedzeniu senatu zostanie podjęta uchwała w sprawie sposobu powołania pierwszej rady uczelni. ...