Statut

 

Statut Politechniki Gdańskiej Statut Politechniki Gdańskiej

Senat Politechniki Gdańskiej podczas posiedzenia, które odbyło się 29 kwietnia, przyjął uchwałę zatwierdzającą Statut Politechniki Gdańskiej. Uchwała została przyjęta niemal jednogłośnie, przy...

Zaktualizowany projekt Statutu Politechniki Gdańskiej Zaktualizowany projekt Statutu Politechniki Gdańskiej

Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu projekt Statutu Politechniki Gdańskiej uwzględniający większość zgłoszonych nam uwag przez członków wspólnoty akademickiej (zmiany w stosunku do poprzedniej...

Projekt nowego Statutu Politechniki Gdańskiej Projekt nowego Statutu Politechniki Gdańskiej

Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu projekt nowego Statutu Politechniki Gdańskiej. Nie jest to projekt ostateczny. Wymaga jeszcze drobnych uzupełnień, korekt redakcyjnych i językowych. Chcemy...

Wytyczne Kolegium Rektorskiego PG dla Senackiej Komisji Statutowej Wytyczne Kolegium Rektorskiego PG dla Senackiej Komisji Statutowej

Rady Dyscyplin i Rady Dziedzin Naukowych Na PG powołuje się Rady Dyscyplin Naukowych (RD) i Rady Dziedzin Naukowych (RDz) RD i RDz są organami w rozumieniu Ustawy 2.0. RD powoływane są w...

Problemy do dyskusji - część pierwsza Problemy do dyskusji - część pierwsza

  Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy materiał, który przekazaliśmy Komisji Statutowej w dniu 6.11.2018 r. Jest on efektem długich dyskusji w gronie Kolegium Rektorskiego i jest to,...

Skład Senackiej Komisji Statutowej Skład Senackiej Komisji Statutowej

W dniu 19.09.2018 r. na posiedzeniu Senatu PG została podjęta Uchwała nr 197/2018/XXIV w sprawie powołania Senackiej Komisji Statutowej na kadencję do dnia 31.08.2020 r. w składzie: prof. dr hab....

Senacka Komisja Statutowa Senacka Komisja Statutowa

Na posiedzeniu Senatu w dniu 19.09.2018 r. zostanie powołana Senacka Komisja Statutowa na kadencję do 31.08.2020 r. Zadaniem komisji będzie opracowanie nowego Statutu Politechniki Gdańskiej,...