dr inż. Kamila Klimaszewska

Email kamila.klimaszewska@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 14 74; +48600485361
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/kamila.klimaszewska

Zajmowane stanowiska

Specjalista
Miejsce pracy Biuro Rektora
Gmach Główny, 268
Numer telefonu (58) 347 14 74; +48600485361
Email kamila.klimaszewska@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Urodziła się w Warszawie (1979).
W 1998 roku ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie i rozpoczęła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej.
Po ich ukończeniu w 2003 rozpoczęła studia doktoranckie, uzyskując w 2008 roku stopień doktora nauk chemicznych w zakresie chemii (rozprawa doktorska „Osady atmosferyczne jako wskaźnik oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego”).
W 2005 roku ukończyła podyplomowe studium pedagogiczne, a w roku 2011 studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej „Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań” (uzyskała „Certified Project Management Associate Poziom D “, International Project Management Association Polska)