dr inż. Mohammad Hossein Ghaemi

Email ghaemi@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 348 60 53
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/ghaemi

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Instytut Oceanotechniki i Okrętownictwa, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Budynek Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa pokój 188
Numer telefonu (58) 348 60 53

Pełnione funkcje

Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania
Miejsce pracy Rektor

Notka biograficzna

Mohammad Hossein Ghaemi (ur. 1967), adiunkt Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa (WOiO) PG w Katedrze Automatyki i Energetyki. Jest absolwentem Uniwersytetu Teherańskiego z zakresu mechaniki ciała stałego, a także PG na kierunku Oceanotechnika. Uzyskał stopień doktora nauk technicznych na PG w 2004 roku.

Od 1995 roku pracuje na WOiO PG i prowadzi zajęcia dydaktyczne i badania naukowe w zakresie automatyki okrętowej i energetyki, szczególnie w tematyce modelowania i symulacji dynamiki ruchu statku oraz okrętowych układów napędowych i energetycznych. Przez 5 lat jednocześnie był pracownikiem Centrum Techniki Okrętowej (CTO) w Gdańsku. Był również wizytującym wykładowcą Uniwersytetu Strathclyde w Glasgow przez 5 lat, koordynatorem projektów europejskich na WOiO PG, a także głównym koordynatorem lub prowadzącym kilku projektów badawczych. M. H. Ghaemi jest członkiem Professional Affairs Committee of Royal Inst. of Naval Arch., przedstawicielem WOiO PG w stowarzyszeniu europejskich wydziałów okrętowych (WEGEMT), wiceprzewodniczącym Towarzystwa Okrętowców Polskich KORAB, członkiem komitetów redakcyjnych dwóch międzynarodowych czasopism w zakresie oceanotechniki i ekspertem ds. edukacji w Pomorskiej Sieci Tematycznej ds. wysokiej jakości kształcenia Od 2012 roku jest prodziekanem ds. kształcenia WOiO PG.