mgr inż. Adam Korzeniewski

Email adam.korzeniewski@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 23 98
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/adam.korzeniewski

Zajmowane stanowiska

Asystent
Miejsce pracy Katedra Systemów Multimedialnych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 732
Numer telefonu (58) 347 23 98
Specjalista inżynieryjno-techniczny
Miejsce pracy Katedra Systemów Multimedialnych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 732
Numer telefonu (58) 347 23 98

Wiadomość dla studentów

Notka biograficzna

Short biography

Adam Korzeniewski was born in Elblag in 1986. He received his M.Sc. degree in Telecommunication from the Technical University of Gdansk in 2009. His M.Sc. thesis was devoted to developing a new video noise reduction algorithm. After the graduation, he worked as a sound and vision engineer in Baltic Opera in Gdańsk. He has experience as a contractor and coordinator of research projects. Since 2010, he has worked in national and international projects (eg. MAYDAY, INDECT, MODALITY, COPCAMS, IDENT). He is co-author of several publications. He is interested in sound processing (synthesizers) and image processing related to digital photography.

Notka biograficzna

Adam Korzeniewski urodził się w Elblągu w 1986 r. W 2009 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera. Tematem pracy dyplomowej było opracowanie algorytmu redukcji szumu w obrazie z kamery wideo. Po ukończeniu studiów pracował jako realizator dźwięku i multimediów w Państwowej Operze Bałtyckiej w Gdańsku. Posiada także doświadczenie w realizacji projektów badawczych oraz zarządzaniu nimi. Od roku 2010 pracował jako koordynator i wykonawca w projektach krajowych i międzynarodowych (m.in. MAYDAY, INDECT, MODALITY, COPCAMS, IDENT). Jest współautorem kilkunastu publikacji. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół przetwarzania dźwięku (syntezatory) i obrazu, ze szczególnym uwzględnieniem fotografii cyfrowej.