dr inż. Grzegorz Zieliński

Email grzegorz.zielinski@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 22 28
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/grzegorz.zielinski

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Zarządzania w Przemyśle, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Gmach B, 709
Numer telefonu (58) 347 22 28
Email Grzegorz.Zielinski@zie.pg.gda.pl

Notka biograficzna

Autor ponad 100 publikacji naukowych (zarówno w języku polskim, jak i angielskim) z zakresu zarządzania działalnością usługową, doskonalenia podmiotów, w tym podmiotów leczniczych. Zainteresowania naukowo-badawcze obejmują obszary związane z dojrzałością i doskonałością przedsiębiorstw w różnych aspektach ich działalności. Uczestniczył w projektach badawczych Narodowego Centrum Nauki oraz projektach realizowanych przez międzynarodowe konsorcja w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program INTERREG Południowy Bałtyk. Współpracował z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, a także jednostkami administracyjnymi, jak i podmiotami leczniczymi w obszarze zarządzania w opiece zdrowotnej. W 2009 r. powołał Naukowe Koło Jakości i Produktywności, którego do dziś jest opiekunem. Organizator i współorganizator kilkudziesięciu konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. W trakcie dotychczasowej działalności otrzymał trzy nagrody Rektora za wyróżniającą się działalność naukową oraz pięć za wyróżniająca się działalność dydaktyczną.

Zainteresowania naukowe

 • Dojrzałość operacyjna przedsiębiorstw
 • Modele doskonałości
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie produkcją i usługami
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie w podmiotach leczniczych

Prace dyplomowe – przykładowe obszary tematyczne

 • Doskonalenie procesów przedsiębiorstwa
 • Doskonalenie usług
 • Quick Response Manufacturing
 • Lean Management
 • Design thinking
 • Zarządzanie projektami