mgr inż. Anna Grzeczka

Email anngrzec@pg.edu.pl
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/anngrzec

Zajmowane stanowiska

Asystent
Miejsce pracy Katedra Mechaniki i Mechatroniki, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego, 200A
Email anngrzec@pg.edu.pl

Notka biograficzna

mgr inż. Anna Grzeczka studentka studium doktoranckiego w dziedzinie mechanika. Zainteresowania naukowe to biomechanika, analiza ruchu człowieka oraz wczesna diagostyka medyczna.

Anna Grzeczka M.Sc. is a Ph.D. student in the Faculty of Mechanical Engineering. Her scientific interests focus on biomechanics, analysis of human movement and medical diagnostic.