prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański

Email janusz.nieznanski@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 22 80
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/janusz.nieznanski

Zajmowane stanowiska

Profesor
Miejsce pracy Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki - Laboratorium LINTE^2
Email janusz.nieznanski@pg.edu.pl

Pełnione funkcje

Prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji
Miejsce pracy Rektor
Gmach Główny, 266
Numer telefonu (58) 347 22 80
Email janusz.nieznanski@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Urodził się w 1957 r. w Gdańsku. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej (1981). W  1990 r. uzyskał stopień doktora, w 1999 r. stopień doktora habilitowanego, a w 2015 r. tytuł profesora. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Gdańskiej nieprzerwanie od ukończenia studiów.

Jego zainteresowania naukowe obejmują sterowanie, diagnostykę, modelowanie i symulację układów energoelektronicznych i napędowych, elektroniczne przetworniki pomiarowe, syntezatory częstotliwości, cyfrowe przetwarzanie sygnałów i in. Jest autorem lub współautorem 120 publikacji naukowych, między innymi w takich czasopismach, jak IEEE Transactions on Industrial Electronics, IEEE Power Electronics Letters, IEEE Journal of Solid-State Circuits, IEE Proceedings, Electronics Letters, International Journal of Electronics i Electrical Engineering. Wypromował 5 doktorów.

Był kierownikiem projektów o łącznej kwocie dofinansowania ponad 51 mln zł, w tym projektu strukturalnego LINTE^2 w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (2010–2015), 3 projektów w 5. i 6. Programie Ramowym Unii Europejskiej oraz 5 projektów krajowych (KBN, MNiSW). Trzykrotnie odbył misje visiting professor w uczelniach francuskich (Institut National Polytechnique de Toulouse – 2001, École Centrale de Lille – 2005 i 2006). Dwukrotnie (w latach 2006 i 2007) przebywał na misjach badawczo-rozwojowych w ośrodku B+R koncernu Alstom Transport SA w Semeac (Francja). Jest członkiem (Senior Member) i wolontariuszem w Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

Pełnił wiele funkcji organizacyjnych na Wydziale i Uczelni, m.in.: prodziekana ds. rozwoju (2002–2005), prodziekana ds. nauki (2005–2008), kierownika Katedry Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych (2008–2015) oraz kierownika Laboratorium LINTE^2.