dr hab. Małgorzata Dymnicka

Email mdym@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 16 33, (58) 347 25 55
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/mdym

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego, Wydział Architektury
Gmach Główny, 301
Numer telefonu (58) 347 25 55
Email mdym@pg.edu.pl

Pełnione funkcje

Kierownik Studiów Doktoranckich
Miejsce pracy Wydział Architektury
Gmach Główny pokój 505
Numer telefonu (58) 347 16 33

Notka biograficzna

Małgorzata Dymnicka, dr hab., socjolog, pracownik naukowy na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Zajmuje się współczesnymi przestrzeniami miejskimi. Autorka monografii Przestrzeń publiczna a przemiany miasta (2013), współautorka książki: Bierwiaczonek K., Dymnicka M., Kajdanek K., Nawrocki T: Miasto. Przestrzeń. Tożsamość. Studium trzech miast: Gdańsk-Gliwice-Wrocław (w druku). Autorka licznych artykułów poświęconych problematyce miejskiej, współredaktorka prac zbiorowych, m.in. Tożsamość miejsca i ludzi. Gdańszczanie i ich miasto w perspektywie historyczno-socjologicznej (2003); Współczesne miasta. Szkice socjologiczne (2009); „Przeglądu Socjologicznego” (2011); Prowadzi zajęcia z przedmiotów: Socjologia miasta, Socjologia przestrzeni, Socjologia środowiska zbudowanego, Podstawy antropologii kulturowej. od września 2016 roku przewodnicząca Sekcji Socjologii Miasta PTS. Od września 2016 roku – kierownik Studiów Doktoranckich  na Wydziale Architektury PG.

Małgorzata Dymnicka, dr hab, associate professor in social sciences (scientific discipline: sociology), scientific specialization: urban sociology and sociology of culture. Her scientific and research interests are focused on issues pertaining to urban  sociology and sociology of space and place, cultural-civilizational problems of shaping and transforming built environment, socio-cultural conditioning of space management, social communication,  including participation in revitalization processes;  she is also interested in foundations of cultural anthropology, the question of identity and socio-spatial identification. She is author of book Przestrzeń publiczna a przemiany miasta (2013) and co-author :Bierwiaczonek K., Dymnicka M., Kajdanek K., Nawrocki T: Miasto. Przestrzeń. Tożsamość. Studium trzech miast: Gdańsk-Gliwice-Wrocław (in print):  She is head of PhD Studies Faculty of Architecture Technical University of Gdańsk and president of section urban sociology PTS. She conducts seminars and lectures: urban sociology, sociology of space, sociology of built environment, anthropology of culture.