prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens

Email plorens@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 3471606
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/plorens

Zajmowane stanowiska

Profesor
Miejsce pracy Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego, Wydział Architektury
Gmach Główny, 414
Numer telefonu (58) 3471606

Pełnione funkcje

Kierownik katedry
Miejsce pracy Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego

Notka biograficzna

Piotr Lorens – prof. dr hab. inż. arch., prof. nzw. Politechniki Gdańskiej.

Po ukończeniu studiów w 1994 roku podjął pracę w Zakładzie Rozwoju Miasta na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Uzyskawszy Stypendium Fulbrighta wyjechał na staż do USA, gdzie w latach 1996-1997 ukończył Special Program for Urban and Regional Studies na Massachusetts Institute of Technology oraz International Training Program na Harvard University Po powrocie do Polski obronił rozprawę doktorską poświęconą rewitalizacji frontów wodnych miast portowych (2001). Wkrótce potem jego głównym polem zainteresowań badawczych stała się kwestia współczesnych przekształceń przestrzeni publicznych miasta, w tym zjawiska jej tematyzacji. Problemowi temu poświęcił swoją rozprawę habilitacyjną. W 2007 roku, po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, objął kierownictwo Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego na WA PG. W 2016 r. otrzymał tytuł naukowy profesora.

Równolegle do pracy naukowej i dydaktycznej prowadzi działalność projektową i doradczą w dziedzinie urbanistyki i planowania rozwoju. Swoje zainteresowania praktyczne ukierunkował w stronę szeroko rozumianej  problematyki równoważenia rozwoju struktur miejskich, a zwłaszcza planowania i realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, planowania zrównoważonego rozwoju przestrzennego miast i gmin, a także transformacji zdegradowanych struktur miejskich. Pełnił m.in. funkcje, konsultanta w programie UNDP w Polsce (UMBRELLA Project) oraz projekcie „Młode Miasto” w Gdańsku. Od lat angażuje się także w działalność organizacyjną i stowarzyszeniową: w latach 2003-2009 pełnił funkcję prezesa Zarządu Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Gdańsku i w tym czasie  zorganizował  wiele  wydarzeń naukowych, konferencji i seminariów, poświęconych problemom współczesnego rozwoju miast. Był także odpowiedzialny za przygotowanie serii publikacji zbiorowych poświęconych temu tematowi. Obecnie (od września 2015r.) pełni funkcję Prezesa Zarządu Głównego TUP oraz - od 2011 roku - wiceprezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Planistów Miejskich i Regionalnych (ISOCARP).

Prof. Piotr Lorens - PhD, DSc., urban planner. Lecturer in urban design and development and - since 2007 - Head of the Department of Urban Design and Regional Planning at the Faculty of Architecture, Gdansk University of Technology. His university activities also include coordination of the research and EU Social Fund projects. Based on these projects he was responsible for organization and coordination of the post-graduate studies and international conferences related to the issues of urban regeneration and management. Besides his academic career he is also actively involved in the activities of the International Society of City and Regional Planners (at present – holding the position of Vice President responsible for the Young Planning Professionals program) as well as of the Society of Polish Town Planners – TUP (at present – President of the society).

Piotr Lorens graduated as architect from the Gdansk University of Technology, and also completed the post-graduate studies (as Fulbright Fellow) at Harvard University and Massachusetts Institute of Technology. Since then he is active as guest lecturer at numerous universities, mostly around Europe. He was also teaching as guest professor at two Russian universities. At the same time he is conducting his professional career with the focus on planning and management of the urban regeneration projects in Poland. Among others, he was involved in development of urban regeneration plans for numerous municipalities in Poland and also for many years was involved in planning for regeneration of the Young City in Gdansk - the large-scale urban project located on the site of former Gdansk shipyard.

His professional interests include urban planning and regeneration processes, with special focus on waterfront areas and public spaces.