dr Małgorzata Wołujewicz-Czerlonko

Email malczerl@pg.edu.pl
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/malczerl

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Centrum Sportu Akademickiego PG