Józef Igowski

Email jozef.igowski@pg.edu.pl
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/jozef.igowski

Zajmowane stanowiska

Pracownik gospodarczy
Miejsce pracy Sekcja Obsługi budynku Wydz. Mechanicznego, Wydział Mechaniczny