dr sztuki Edyta Urwanowicz

Email edyurwan@pg.edu.pl
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/edyurwan

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Sztuk Wizualnych, Wydział Architektury
Gmach Główny, 505
Email edyurwan@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Edyta Urwanowicz jest absolwentką Wydziału Malarstwa i Grafiki ASP w Gdańsku. W 2009 roku obroniła dyplom z malarstwa pod kierunkiem prof. Henryka Cześnika, ze specjalizacją z wklęsłodruku w pracowni prof. Aliny Jackiewicz-Kaczmarek. Podczas studiów w latach 2007 – 2008 w ramach stypendium Erazmus uczęszczała do Marmara University w Stambule. Zajmuje się głównie malarstwem. W swoich pracach inspiruje się formą wschodnich kobierców oraz estetyką znaków i ornamentów, które są z nimi związane. Od 2013 roku pracuje jako asystent w Katedrze Sztuk Wizualnych na Wydziale Architektury na Politechnice Gdańskiej.

Edyta Urwanowicz graduated of the Faculty of Painting and Graphic Academy of Fine Arts in Gdansk. In 2009 she received a diploma in painting under the guidance of prof. Henryka Cześnika, with a specialization in intaglio in prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek. During her studies in the years 2007 - 2008 as part of Erasmus scholarship attended the Marmara University in Istanbul. Deals mainly with painting. In her works inspired by the form of the Eastern carpets and aesthetic characters and ornaments, which are associated with them.
From 2013 she is working as an assistant in the Department of Visual Arts at the Faculty of Architecture at the Technical University of Gdansk.