dr hab. inż. Grażyna Jarosz

Email grajaros@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 16 87
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/grajaros

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Fizyki Zjawisk Elektronowych, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Gmach Główny, 108A
Numer telefonu (58) 347 16 87

Notka biograficzna

Zainteresowania naukowe

 • Fotowoltaika
 • Fizyczne podstawy pracy ogniw słonecznych
 • Zjawisko fotowoltaiczne w planarnych i objętościowych układach organicznych
 • Procesy elektronowe i ekscytonowe występujące na styku różnych materiałów
 • Fotogeneracja i rekombinacja nośników ładunku w układach organicznych
 • Prądy fotowzmocnione w kryształach i warstwach organicznych
 • Fotoprzewodnictwo materiałów organicznych
 • Transport energii i ładunku w materiałach organicznych

Research interests

 • Photovoltaics
 • Physics of solar cells
 • Photovoltaic phenomenon in planar and bulk organic devices
 • Electron and exciton processes occurring at interface of various materials
 • Photogeneration and recombination of charge carriers in organic devices
 • Photoenhanced currents in organic crystals and layers
 • Photoconductivity of organic materials
 • Transport of energy and charge in organic materials