mgr Zoja Giruć

Email zojgiruc@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 10 42
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/zojgiruc

Zajmowane stanowiska

Starszy wykładowca
Miejsce pracy Centrum Języków Obcych
Gmach B pokój 307
Numer telefonu (58) 347 10 42