dr hab. szt Ryszard Grodnicki

Email rgrod@pg.edu.pl
Adres strony domowej

Notka biograficzna

Studia w latach 1971 – 1976 w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku (obecnie ASP). W 1978 r. rozpoczyna pracę dydaktyczną w Katedrze Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Wydziału Architektury w Politechnice Gdańskiej jako asystent, a od roku 1988 jako adiunkt w tejże katedrze. W roku 2000 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Od roku 1976 bierze udział w wystawach krajowych i zagranicznych, między innymi: Muzeum Narodowe, Gdańsk; Studio Mac Mahoń- Paryż, Francja; Międzynarodowe Biennale Grafiki, Kraków; XXI Ogólnopolska Wystawa Malarstwa “Bielska Jesień”; Ogólnopolska wystawa im. J. Spychalskiego, Poznań;  Muzeum Narodowe, Pałac Opatów w Gdańsku Oliwie; II Triennale Sztuki Pomorskiej, PGS, Sopot /finalista/. Nagrody: Rektora PG indywidualne III st. za działalność dydaktyczną i naukową - 1986, 1997/1998, 1998; Srebrny Krzyż Zasługi – 1999; Rektora PG za całokształt dorobku – 2012.

Studied in the years 1971 - 1976 at the Academy of Fine Arts in Gdansk (now ASP). In 1978. He starts teaching at the Department of Drawing, Painting and Sculpture Faculty of Architecture at Gdansk University of Technology as an assistant and since 1988 as an assistant professor in that cathedral. In 2000 he obtained a postdoctoral degree. Since 1976 he participates in national and international exhibitions, including the National Museum, Gdańsk; Studio Mac Mahoń- Paris, France; International Biennial of Graphic Art, Cracow; XXI National Painting Exhibition "Bielsko Autumn"; National Exhibition of them. J. Spychalski, Poznan; National Museum, Palace of Abbots in Oliwa; II Art Triennial Pomeranian, PGS, Sopot / finalist /.
Awards: Rector of PG individual III degree for teaching and research - 1986, 1997/1998, 1998; Silver Cross of Merit - 1999; Rector PG for lifetime achievement - in 2012.