mgr inż. arch. Tomasz Jażdżewski

Email tomjazdz@pg.edu.pl
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/tomjazdz

Zajmowane stanowiska

Asystent
Miejsce pracy Katedra Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków, Wydział Architektury
Gmach Główny, 319

Notka biograficzna

Tomasz Jażdżewski jest asystentem w Katedrze Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Architektury PG oraz studia podyplomowe w zakresie problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury historycznej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Obecnie jest doktorantem na Studiach Doktoranckich na kierunku Architektura.

Tomasz Jażdżewski is an assistant in the Department of History, Theory and Monument Preservation at Gdansk University of Technology. 

He graduated from the Faculty of Architecture at GUT with the master degree and postgraduate studies in the field of conservation issues of historical architecture from the Faculty of Fine Arts of the Nicolaus Copernicus University in Toruń. He is a student on Doctoral Studies at the Faculty of Architecture.