dr inż. arch. Piotr Samól

Email piosamol@pg.edu.pl
Numer telefonu +48 58 348 61 29
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/piosamol

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków, Wydział Architektury
Gmach Główny, 319
Numer telefonu +48 58 348 61 29
Email piosamol@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Piotr Samól jest adiunktem w Katedrze Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Ukończył architekturę i historię. Jego badania skupiają się na zagadnieniach architektury średniowiecznej Gdańska i regionu nadbałtyckiego.

Rozprawę doktorską (nauki techniczne, architektura i urbanistyka) o architekturze kościołów dominikańskich w dawnym państwie zakonu krzyżackiego w Prusach obronił z wyróżnieniem w 2015 r. (promotor: prof. Aleksander Piwek). W 2016 r. otrzymał nagrodę Generlanego Konserwatora Zabytków i Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. W 2017 r. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego obronił z wróżnieniem drugą rozprawę doktorską (nauki humanistyczne, historia) pt. "Młode Miasto Gdańsk (1380-1455) i jego patrymonium" (promotor prof. Beata Możejko). Otrzymał za nią Nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.

 Prowadzi badania architektoniczne w obiektach zabytkowych Pomorza, ziemi chełmińskiej i Warmii.

Piotr Samól is an assistant professor (polish: adiunkt) in the Department of History, Theory and Monument Preservation at Gdansk University of Technology. He graduated in architecture (M.Sc. Eng.)  and history (B.A.). His researches are focused on the medieval architecture of Gdansk and Baltic Sea region.

He defended his doctoral thesis (scientifc field: architecture and urban planning) on the architecture of Dominican Churches in the former State of Teutonic Knights in Prussia in 2015 r. (supervisor: prof. Aleksander Piwek). One year later he received the Prize of  Heritage Conservator of Poland and Historical Monuments & Art Conservators Association. In 2017 Piotr Samól defended his second doctorate (scientifc field: humanities, history) titled: "Young City of Gdańsk (1380-1455) and its patrimony" (supervisor: prof. Beata Możejko) which was awarded by Gdansk Society of Science.

 Piotr Samol conducts architectural research in monuments in northern Poland.