mgr Urszula Kamińska

Email urskamin@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 10 20
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/urskamin

Zajmowane stanowiska

Starszy wykładowca
Miejsce pracy Centrum Języków Obcych
Gmach B, 304
Numer telefonu (58) 347 10 20
Email urskamin@pg.edu.pl

Pełnione funkcje

Zastępca Dyrektora ds.Kształcenia CJO
Miejsce pracy Centrum Języków Obcych
Gmach B, 304
Numer telefonu (58) 347 10 20
Email urskamin@pg.edu.pl