mgr inż. Krystyna Dziubich

Email krydziub@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 23 89
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/krydziub

Zajmowane stanowiska

Wykładowca
Miejsce pracy Katedra Architektury Systemów Komputerowych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 518
Numer telefonu (58) 347 23 89

Wiadomość dla studentów

Aktualne konsultacje dostępne w zakładce Plan

Jeśli używasz IE i nie widzisz poprawnie planu użyj innej przeglądarki

Notka biograficzna

Krystyna Dziubich obtained a Eng. degree in computer science granted by a council at the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Gdansk University of Technology in 1996.

1996-2005 employment in industry, as a computer scientist as specialist analyst in the Department of Management Systems Development;

She is employed at ETI Faculty as a lecturer since 2005. She conducts lectures for full-time, extramural and postgraduate students of Computer Science in topics: .NET platform programming, Web applications, digital documents, information society technologies, automation of business processes.

Her research interests include: development of Web applications, workflow systems, Petri networks, business process modelling with BPMN, BPMS solutions.

She participated in research project „Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA)”.

She is an author and co-autor of over 10 scientific papers in the area of business process management and workflows (more on)


  • 1996 r ukończone jednolite dzienne studia magisterskie na WETI, kierunek Informatyka; Specjalność: Informatyczne zarządzanie przedsiębiorstwem (WETI);
  • 1996-2005 zatrudnienie z przemyśle, w zawodzie informatyk jako specjalista analityk w Departamencie Rozwoju Systemów Zarządzania;
  • od roku 2005 - asystent, a następnie wykładowca WETI KASK;

Wieloletnie zaangażowanie w opracowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych na Studiach podyplomowych AUI, zajęciach na studiach dziennych oraz zaocznych w tematyce związanej z programowaniem na platformie .NET, wytwarzaniem aplikacji internetowych oraz procesami biznesowymi.

Obecnie prowadzi zajęcia w ramach przedmiotów: Wytwarzanie Aplikacji Internetowych, Technologie społeczeństwa informacyjnego oraz Automatyzacja Procesów Biznesowych na poziomie studiów inżynierskich i magisterskich.

Zainteresowania i badania w zakresie rozwoju aplikacji webowych, systemów workflow, sieci Petriego, modelowania procesów biznesowych z użyciem notacji BPMN, rozwiązań BPMS.

Uczestniczyła w projekcie „„Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA)”.

Autor lub współautor ponad 10 artykułów w tematyce zarządzania procesów biznesowych I systemów workflow (więcej informacji).