mgr Magdalena Drywa

Email magdalena.drywa@pg.edu.pl
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/magdalena.drywa

Zajmowane stanowiska

Samodzielny referent
Miejsce pracy Dział Projektów
Gmach B, 402a
Numer telefonu 58 347 26 72
Email magdalena.drywa@pg.edu.pl