mgr Jarosław Nieszczółkowski

Email jarniesz1@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 10 20
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/jarniesz1

Zajmowane stanowiska

Starszy wykładowca
Miejsce pracy Centrum Języków Obcych
Gmach B pokój 304
Numer telefonu (58) 347 10 20