dr hab. Piotr Bartłomiejczyk

Email piobartl@pg.edu.pl
Numer telefonu (+48 58) 347-22-79
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/piobartl

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Równań Różniczkowych i Zastosowań Matematyki, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Gmach B, 507
Numer telefonu (+48 58) 347-22-79
Email piobartl@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Research interests:
1. nonlinear analysis with special focus on topological degree theory,
2. dynamical systems, especially:  Conley index theory and theory of chaos,
3. theory of representations of compact Lie groups.