mgr inż. arch. Mateusz Gerigk

Email mateusz.gerigk@pg.edu.pl
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/mateusz.gerigk

Zajmowane stanowiska

Asystent
Miejsce pracy Katedra Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej, Wydział Architektury

Wiadomość dla studentów

Sprawy dydaktyczne

Przedmiot: Projektowanie architektoniczne: wg planu zajęć.

Przedmiot: Rysunek architektoniczny: wg planu zajęć.

Przdmiot obieralny: wg planu zajęć.

Konsultacje: poniedziałek godz. 12.00-14.00, Gmach Główny, p.309. Uprzejmie proszę o wcześniejsze potwierdzenie terminu konsultacji wiadomością e-mail.

Notka biograficzna

Mateusz Gerigk (mgr inż. arch.) urodzony 1987 roku w Gdyni. W 2006 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące nr 2 im. A. Mickiewicza w Gdyni oraz Społeczną Szkołę Muzyczną II st. im. Z. Noskowskiego w Gdyni. W 2011 roku ukończył jednolite studia magisterskie na kierunku Architektura i Urbanistyka na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W 2012 roku rozpoczął studia III stopnia na kierunku Architektura przy Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, obecnie na Wydziale Architektury. Pod opieką prof. dr hab. inż. arch. Antoniego Taraszkiewicza przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą tematyki obiektów wielofunkcyjnych. Od 2015 roku pracuje jako asystent w Katedrze Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności publicznej Politechniki Gdańskiej. W ramach działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia z projektowania architektonicznego oraz rysunku architektonicznego. W ramach działalności naukowej prowadzi prace badawcze związane z tematyką obiektów wielofunkcyjnych czego efektami są opracowywane publikacje i wystąpienia konferencyjne krajowe i zagraniczne.

Mateusz Gerigk (MSc. Arch.), born 1987 in Gdynia. In 2006 he graduated from A. Mickiewicz High School No. 2 in Gdynia and Z. Noskowski Social School of Music II degree in Gdynia. In 2011 he graduated from the uniform Master's degree in Architecture and Urban Planning at the Faculty of Architecture of the Technical University of Gdansk. In 2012 he began studying the III degree in Architecture at the Faculty of Civil and Environmental Engineering, now the Faculty of Architecture. Under the supervision of prof. dr. Eng. Arch. Antoni Taraszkiewicz he is preparing a doctoral thesis on the subject of multifunctional buildings. From 2015 he has been working as an assistant in the Department of Architecture, Housing and Public utilities Technical University. In educational aspect he provides lectures on architectural design and architectural drawing. In the field of scientific he conducts research related to the topic of multi-purpose facilities which effects are developped by publications and participation in conferences, national and international.