dr hab. inż. Ryszard Jan Barczyński

Email jasiu@mif.pg.gda.pl
Numer telefonu (58) 347 13 10, (58) 347 18 32

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Centrum Nanotechnologii A, 4/08
Numer telefonu (58) 347 18 32

Pełnione funkcje

Prodziekan ds. współpracy i rozwoju
Miejsce pracy Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Centrum Nanotechnologii A, 4/08
Numer telefonu (58) 347 13 10
Pełnomocnik Rektora PG ds. Bałt. Fest. Nauki PG
Miejsce pracy Rektor
Centrum Nanotechnologii A, 4/08
Numer telefonu (58) 347 18 32

Notka biograficzna

Kompetencje naukowe

  •  wytwarzanie szkieł tlenkowych, szkło-ceramik, nanomateriałów;
  • spektroskopia impedancyjna; badanie i analiza właściwości elektrycznych materiałów;
  • analiza strukturalna i fizyko-chemia materiałów;
  • fizyka i elektronika ciała stałego.

Research

  • synthesis of oxide glasses, glass-ceramics, nanomaterials;
  • impedance spectroscopy; investigation and analysis of electrical properties of materials;
  • structural analysis of materials;
  • solid state physics and electronics.