mgr Piotr Marmoń

Email piomarmo@pg.edu.pl
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/piomarmo

Zajmowane stanowiska

Instruktor
Miejsce pracy Centrum Sportu Akademickiego PG