dr Stanisław Domachowski

Email stadomac@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 348 61 85
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/stadomac

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Centrum Naucz. Matemat.i Kształcenia na Odległość
Centrum Nanotechnologii B Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość, 204,205
Numer telefonu (58) 348 61 85

Wiadomość dla studentów

Konsultacje odbywają się. 204 w budynku NanoB/CNMiKnO - Mapa kampusu PG - budynek 18. Materiały do ćwiczeń znajdują się na stronie https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=107,  https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=1685

Plan TUTAJ

Notka biograficzna

University education

  • M.Sc. in Mathematics
  • Institute of Mathematics, Faculty of Mathematics and Physics, University of Gdańsk - Gdańsk
  • Ph.D. in Mathematics
  • Institute of Mathematics,   Faculty of Mathematics and Physics, University of Gdańsk - Gdańsk