dr inż. Maciej Smiatacz

Email macsmiat@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 26 89
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/macsmiat

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 418
Numer telefonu (58) 347 26 89
Email slowhand@eti.pg.edu.pl

Notka biograficzna

Ukończyłem studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera informatyki o specjalności Budowa i oprogramowanie maszyn matematycznych.

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej nadał mi stopień doktora w dyscyplinie Przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów.

Tematyka pracy naukowej

  • problemy z dziedziny widzenia komputerowego - biometryczna identyfikacja i weryfikacja tożsamości (szczególnie metody rozpoznawania i lokalizacji twarzy), sprawdzanie żywotności, normalizacja oświetlenia, lokalizacja obiektów, analiza ruchu,
  • statystyczne rozpoznawanie obrazów - klasyfikatory wykorzystujące dane o strukturze macierzowej, selekcja cech, miary podobieństwa

Wybrane publikacje

→ pełna lista publikacji