dr hab. inż. Anna Lis

Email anna.lis@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 28 03
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/anna.lis

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Zarządzania w Przemyśle, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Gmach B, 715
Numer telefonu (58) 347 28 03
Email Anna.Lis@zie.pg.gda.pl

Pełnione funkcje

Kierownik katedry
Miejsce pracy Katedra Zarządzania w Przemyśle

Notka biograficzna

Anna Lis od 2019 roku pełni funkcję kierownika Katedry Zarządzania w Przemyśle, na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG. W 2005 r. otrzymała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, zaś w 2019 – stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. W latach 2004-2009 była zatrudniona na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. W latach 2006-2007 otrzymała stypendium w ramach programu Dekaban i uczestniczyła w stażu naukowym na Uniwersytecie Michigan, pracując na stanowisku Visiting Assistant Research Scientist. W 2008 roku została zatrudniona na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół problematyki związanej z instytucjonalnymi formami wspierania rozwoju współpracy międzyorganizacyjnej (m.in. organizacje klastrowe i instytucje otoczenia biznesu). Uczestniczyła w wielu projektach, zarówno badawczych realizowanych w ośrodkach akademickich, jak i zleconych przez władze publiczne. Brała udział w trzech programach europejskich i licznych stażach w zagranicznych uniwersytetach (w tym Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Aalborg University, Karlsruhe Institute of Technology, Norwegian University of Science and Technology). Współpracuje z firmami doradczymi i szkoleniowymi, organizacjami klastrowymi i instytucjami otoczenia biznesu. Jest również zaangażowana we współpracę ze środowiskiem społecznym i gospodarczym, pełniąc rolę eksperta w ponad 20 panelach eksperckich.

Zainteresowania naukowe              

  • Współpraca międzyorganizacyjna w klastrach i organizacjach klastrowych
  • Instytucjonalne wsparcie rozwoju innowacji
  • Innowacje i transfer technologii

Prace dyplomowe – przykładowe obszary tematyczne

  • Wdrożenie innowacji (produktowej/procesowej/organizacyjnej)
  • Rozwój nowego produktu
  • Design thinking
  • Zarządzanie projektami