dr hab. inż. Piotr Jasiński, prof. nadzw. PG

Email piojasin@pg.edu.pl
Numer telefonu 58 347 13 23
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/piojasin
http://eceramics.eti.pg.gda.pl

Zajmowane stanowiska

Profesor nadzwyczajny
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Biomedycznej, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 103
Numer telefonu 58 347 13 23
Email piotr.jasinski@eti.pg.edu.pl

Pełnione funkcje

Kierownik Laboratorium
Miejsce pracy Laboratorium Materiałów Funkcjonalnych ETI, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Wiadomość dla studentów

Konsultacje: poniedziałek 11.15-13.00

Consultations: Mondays 11.15-13.00

Notka biograficzna

Piotr Jasinski obtained MSc in electronics in 1992 from the Gdansk University of Technology (GUT), Poland. Working at GUT, he received PhD in 2000 and DSc in 2009. Between 2001 and 2004 Post Doctoral Fellow at Missouri University of Science and Technology, while between 2008 and 2010 an Assistant Research Professor. Currently is an Associate Professor at Gdansk University of Technology working in the field of electronics, biomedical engineering and electroceramics. Principal Investigator of the following projects:  NCBiR DZP/PL-TW2/6/2015 Innovative Solid Oxide Electrolyzers for Storage of Renewable Energy, NCN OPUS 2012/05/B/ST7/02153 Functional layers for solid oxide fuel cells, WFOŚiGW Gdańsk RX-03/43/2011 Biogas operated solid oxide fuel cells, MNiSW N N511 376135 Metal supported solid oxide fuel cell, MSiSW 3T10B 077 29 New method of solid oxide fuel cells fabrication.

Publication list: Google scholar, ORCID

Hirsch Index (Web of Science) - 19

Promoted PhD - 3, currently supervised PhD students - 4.

Piotr Jasiński uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera elektroniki w 1992 roku na Wydziale Elektroniki, Politechniki Gdańskiej. Zatrudniony w Politechnice Gdańskiej jako asystent, a następnie jako adiunkt, uzyskał stopień doktora nauk technicznych w 2000 roku, a w 2009 roku habilitację. Między 2001 a 2004 odbył staż podoktorski w Missouri University of Science and Technology, natomiast w latach 2008-2010 pracował tam jak Assistant Research Professor. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym Politechniki Gdańskiej, gdzie zajmuje się zagadnieniami elektroniki, inżynierii biomedycznej i elektroceramiki. Kierował następującymi projektami naukowym: NCBiR DZP/PL-TW2/6/2015 Innovative Solid Oxide Electrolyzers for Storage of Renewable Energy, NCN OPUS 2012/05/B/ST7/02153 Warstwy funkcjonalne tlenkowych ogniw paliwowych, WFOŚiGW Gdańsk RX-03/43/2011 Tlenkowe ogniwa paliwowe zasilane biogazem, MNiSW N N511 376135 Tlenkowe ogniwa paliwowe zbudowane na stalowym interkonektorze, MNiSW 3T10B 077 29 Nowa metoda wytwarzania tlenkowych ogniw paliwowych.

Recent publications: