dr hab. inż. arch. Grzegorz Bukal

Email gbukal@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 21 82
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/gbukal

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków, Wydział Architektury
Gmach Główny pokój 318
Numer telefonu (58) 347 21 82

Notka biograficzna

Grzegorz Bukal jest wykładowcą teorii konserwacji zabytków, architektem specjalizującym się w konserwacji zabytków. Doktorat uzyskał na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej (1998); habilitację na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (2014). Jego zainteresowania badawcze obejmują zarówno teorię, jak i praktyczne aspekty działalności konserwatorskiej oraz historię architektury, przede wszystkim architektury militarnej z okresu 1450-1850, na obecnym terytorium Polski. Jest autorem i współautorem projektów, ekspertyz, artykułów z tych dziedzin oraz autorem monografii: "Fortyfikacje Gdańska i ujścia Wisły 1454-1793. Studium z dziejów nowożytnej architektury militarnej”, 2012. Jest członkiem Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz Fortress Study Group (Wlk. Bryt.).

Grzegorz Bukal is a lecturer of the theory of architectural conservation and qualified architect specializing in conservation of historic buildings. He received his doctorate in architecture from Gdańsk University of Technology (1998) and habilitation from Warsaw University of Technology (2014). His research interests include both the theory and practical aspects of conservation, as well as a history of architecture and particularly a history of military architecture between 1450-1850 (in the territory of Poland). He is the author and co-author of designs, expert opinions, several articles in these areas as well as the author of monography: "Fortyfikacje Gdańska i ujścia Wisły 1454-1793. Studium z dziejów nowożytnej architektury militarnej” / (‘Fortifications of Gdańsk and the Mouth of the Vistula 1454-1793. A Study in the History of the Modern Military Architecture’), 2012. He is a member of Polish National Committee of the International Council on Monuments and Sites, Historical Monuments & Art Conservators Association Poland (Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków) and Fortress Study Group (UK).