dr inż. arch. Wojciech Targowski, prof. nadzw. PG

Email wojtargo@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 24 59
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/wojtargo

Zajmowane stanowiska

Profesor nadzwyczajny
Miejsce pracy Katedra Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej, Wydział Architektury
Gmach Główny pokój 321
Numer telefonu (58) 347 24 59

Notka biograficzna

dr inż. arch. Wojciech Targowski (ur. 08.05.1957 w Toruniu)

W 1982 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej (PG). W tym samym roku został zatrudniony na macierzystym wydziale i pracuje tam do chwili obecnej. W 2002 roku uzyskał doktorat na PG na podstawie rozprawy pod tytułem: „Formy architektoniczne gdyńskiego budownictwa wielorodzinnego w latach 1990 – 2000 jako wyraz specyfiki miejsca.”

Był współzałożycielem pracowni projektowej w Spółdzielni Pracy „Twórczość Architektoniczna” w Gdańsku oraz współwłaścicielem działającej od 1989 roku pracowni FORT. Obecnie, od 2017 roku, jest właścicielem powstałej z jej podziału pracowni projektowej FORT TARGOWSKI sp. z o.o.

Jest autorem i współautorem wielu opracowań studialnych, projektów i realizacji w dziedzinie architektury użyteczności publicznej i mieszkalnictwa. 

 

 

Ph.D. Eng. Arch. Wojciech Targowski Assistant Professor (born May 08, 1957 in Toruń)

 

In 1982 he graduated from the Faculty of Architecture at Gdansk University of Technology (GUT). In the same year he was employed at the home department and worked there until now. In 2002, he received his Ph.D. thesis on the basis of the dissertation entitled "Architectural Forms of Gdynia Multipurpose Buildings in the Years 1990-2000 as a Specifics of a Place."

He was a co-founder of the design studio at the Architectural Works Co-operative in Gdansk and co-owner of the FORT studio since 1989. Currently, since 2017, he owns the division of the design studio FORT TARGOWSKI sp. Z o.o.

He is an author and co-author of numerous studies, projects and projects in the field of public utilities and housing.