prof. dr hab. inż. arch. Maria Sołtysik

Email maria.soltysik@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 27 87
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/maria.soltysik

Zajmowane stanowiska

Profesor
Miejsce pracy Katedra Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków, Wydział Architektury
Gmach Główny pokój 312
Numer telefonu (58) 347 27 87

Pełnione funkcje

Kierownik katedry
Miejsce pracy Katedra Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków

Wiadomość dla studentów

Informacje dotyczące konsultacji umieszczona na MojaPG i na drzwiach pokoju 312 GG

Notka biograficzna

Maria Jolanta Sołtysik (prof. dr hab. inż. arch.) jest profesorem tytularnym, zatrudnionym na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Architektury  PG. W latach 1994-2002 była kierownikiem Zakładu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury PG, a od 2009 roku do chwili obecnej pełni funkcję kierownika Katedry Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków. W działalności badawczej specjalizuje się w historii oraz ochronie architektury i urbanistyki XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem Gdyni i Pomorza Gdańskiego. Prowadzi także prace  badawczo-projektowe dotyczące rewaloryzacji nowożytnych zespołów dworsko-parkowych i zespołów miejskich. Od 2016 roku jest członkiem Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk
Prof. Maria Jolanta Sołtysik publikuje teksty w wydawnictwach polskich i zagranicznych, a najważniejszy element jej dorobku w tym względzie stanowią trzy monograficzne publikacje książkowe: (1) Maria Sołtysik, Gdynia – miasto dwudziestolecia międzywojennego. Urbanistyka i architektura, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,1993; (2) Maria Jolanta Sołtysik, Na styku dwóch epok. Architektura gdyńskich kamienic okresu międzywojennego, Gdynia, Wydawnictwo „Alter Ego” Sławomir Kitowski, 2003; (3) Maria Jolanta Sołtysik, Orłowo – perła międzywojennej Gdyni. Dzieje i architektura, Gdynia: Wydawnictwo „Alter Ego” Sławomir Kitowski, 2013. W dwóch kolejnych latach ta ostatnia monografia  została rozszerzona o wielkoformatowe ilustracje i wydana jeszcze dwukrotnie w dużym nakładzie we współautorstwie ze Sławomirem Kitowskim (Sławomir Kitowski, Maria Jolanta Sołtysik, Orłowo. Dzieje, krajobraz, architektura. Perła międzywojennej Gdyni, Gdynia: Wydawnictwo „Alter Ego” Sławomir Kitowski  2014 oraz później pod nieco przekształconym tytułem Orłowo. Perła Gdyni. Dzieje, krajobraz, architektura, Gdynia 2015 w tymże samym wydawnictwie).
Zestawienie wybranych publikacji z ostatnich 4 lat (2013-2016):
1. Sołtysik M. J.: Orłowo – perła międzywojennej Gdyni. Dzieje i architektura, Gdynia:   Wydawnictwo „Alter Ego” Sławomir Kitowski 2013, s.95, 219 ilustracji, bibliografia, streszczenie angielskie, ISBN 978-83-916343-8-7.
2. Sołtysik M. J.: Gdzie w Kolibkach stał dwór królowej Marysieńki, „Rocznik Gdyński”  nr 25 (  (2013), s. 98-102.
3. Sołtysik M. J.: Willa Czesława Antkowiaka i Jerzego Prokulskiego Gdynia ul. Korzeniowskiego 25/25a [w:] Słynne wille Polski, opr. zb. p. red. R. Nakoniecznego, Praha: Agencja Foibos 2013,  s. 204-207, ISBN 978-80-870-73-57-5.
Sołtysik M. J.: Czesław Antkowiak and Jerzy Prokulski villa at  Korzeniowskiego Street in Gdynia  [in:] Great Villas of Poland, ed. R. Nakonieczny, Praha: Agencja Foibos 2013, s. 204-207, ISBN 978-80-870-73-56-3.
4.  Sołtysik M. J.: Willa hr. Magdaleny Łosiowej Gdynia ul. Korzeniowskiego 7 [w:] Słynne wille Polski, opr. zb. p. red. R. Nakoniecznego, Praha: Agencja Foibos 2013, s. 201-203, ISBN 978-80-870-73-57-5.
Sołtysik M. J.: Magdalena Łosiowa villa at 7 Korzeniowskiego Street in Gdynia  [in:] Great Villas of Poland, ed. R. Nakonieczny, Praha: Agencja Foibos  2013, s. 201-203, ISBN 978-80-870-73-56-3.
5. Kitowski S., Sołtysik M.J.: Orłowo. Perła Gdyni. Dzieje, krajobraz, architektura. Gdynia: Wydawnictwo „Alter Ego” Sławomir Kitowski  2015, stron 1-143, 254 ilustracji, bibliografia, streszczenie angielskie, ISBN 978-83-916343-9-4.  
6. Sołtysik M.J.: Modern City Centre: Evolution of the Idea of Gdynia's "Premiere District" 1926-2007 [w:] 20th Century Architecture until the 1960s and Its Preservation, ed. Maria Jolanta Sołtysik, Robert Hirsch Gdynia: Gdynia City Hall, 2015, s.67-74, ISBN 978-83-932299-7-0
7.  Sołtysik M. J.: Nowy wzorzec willi modernistycznej lat trzydziestych w Gdyni – willa z półokrągłą werandą. Powojenna kontynuacja idei [w:] Modernizm w Europie modernizm w Gdyni. Architektura XX w. do lat 60. i jej ochrona, red. Maria Jolanta Sołtysik, Robert Hirsch, Gdynia 2014, s. 69-76, ISBN 978-83-932299-2-5.
Sołtysik M.J.: A New Canon of the Modernist Villa of the 1930s - a Villa with a Semicircular Veranda. The Post-War Continuation of the Idea [w:] 20th Century Architecture until the 1960s and Its Preservation, ed. Maria Jolanta Sołtysik, Robert Hirsch Gdynia: Gdynia City Hall, 2015, s. 95-100, ISBN 978-83-932299-7-0
8. Sołtysik M.J.: Gdyński modernizm lat międzywojennych. Oblicze stylowe epoki [w:] Modernizm w Europie modernizm w Gdyni. Architektura XX w. do lat 60. i jej ochrona, red. Maria Jolanta Sołtysik, Robert Hirsch, Gdynia 2014, s. 8-13, ISBN 978-83-932299-2-5.
Sołtysik M.J.: Gdynia's Modernism between the World Wars. The Stylistic Face of the Epoch [w:] 20th Century Architecture until the 1960s and Its Preservation,  ed. Maria Jolanta Sołtysik, Robert Hirsch Gdynia: Gdynia City Hall, 2015, s.8-13, ISBN 978-83-932299-7-0.
9. Sołtysik M.: Continuity by Change – 3 Ways of Conversion in Modern Architecture. The Case of Gdynia, [w:] Adaptive Reuse, editors Ana Tostöes, Zara Ferreira, Lisboa: Do.co.mo.mo. 2016, s. 957-962 (wydawnictwo   indeksowane w bazie SCOPUS), ISBN 978-989-99645-0-1

Prof. Maria Jolanta Sołtysik (PhD eng. Architect) is a full professor in the Faculty of Architecture in Gdańsk University of Technology. In the years 1994-2002 she was Head of the  Section of  History of Architecture and Architectural Conservation in the Faculty of Architecture, and from 2009 until today she is Head of the Department of History, Theory of Architecture and Conservation of Monuments. As a scientist, Maria Jolanta Sołtysik specializes in history and preservation of the XXth century architecture, with special regards to modernistic architecture and urban planning of Gdynia and Gdańsk Region. She is also doing research and design concerning revalorisation of residential and urban complexes of the whole modern era, beginning from XVI century. From 2016 she is a member of Committee of Architecture and Urban Planning of Polish Academy of Science.

Prof. Maria Jolanta Sołtysik is publishing her research in Polish and English, but the most importand of her texts are three books: (1) Maria Sołtysik, Gdynia – miasto dwudziestolecia międzywojennego. Urbanistyka i architektura / Gdynia – the City of the Interwar Period. Urban Planning and Architecture, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,1993; (2) Maria Jolanta Sołtysik, Na styku dwóch epok. Architektura gdyńskich kamienic okresu międzywojennego / At the Turn of Two Epochs. Architecture of the Apartment Houses of Gdynia in the Interwar Period, Gdynia, Wydawnictwo „Alter Ego” Sławomir Kitowski, 2003; (3) Maria Jolanta Sołtysik, Orłowo – perła międzywojennej Gdyni. Dzieje i architektura/ Orłowo – the Pearl of Interwar Gdynia. History and Architecture, Gdynia: Wydawnictwo „Alter Ego” Sławomir Kitowski, 2013. In the next years the last monography was enlarged and issued with Sławomir Kitowski (Sławomir Kitowski, Maria Jolanta Sołtysik, Orłowo. Dzieje, krajobraz, architektura. Perła międzywojennej Gdyni, Gdynia: Wydawnictwo „Alter Ego” Sławomir Kitowski  2014; and Orłowo. Perła Gdyni. Dzieje, krajobraz, architektura, Gdynia: Wydawnictwo „Alter Ego” Sławomir Kitowski 2015 ).