dr inż. Sławomir Makowski

Email smakow@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 20 29
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/smakow

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego, 421
Numer telefonu (58) 347 20 29
Email smakow@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Sławomir Makowski

Data, miejsce urodzenia: 13.11.1950, Bydgoszcz

Telefon: + 48 605 602 647

Wykształcenie

05/1985 doktor nauk technicznych, Politechnika Gdańska, Wydział BM,

10/1968 – 03/1974 magister inżynier mechanik, Politechnika Gdańska, Wydział BM,

09/1964 – 06/1968 VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy.

Przebieg pracy zawodowej 

od 07/2016 starszy wykładowca, Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska,

07/2011 – 06/2016 docent, Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska,

07/1985 – 06/2011 adiunkt, Wydział Mechaniczny (Budowy Maszyn) PG,

02/1976 – 06/1985 starszy asystent, Wydział Budowy Maszyn PG,

02/1975 – 01/1976 asystent, Wydział Budowy Maszyn PG,

06/1974 – 01/1975 asystent stażysta, Wydział Budowy Maszyn PG.

Znajomość języków obcych: rosyjski, francuski - bardzo dobra, angielski - dobra, włoski - bierna.
Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi 1999, Medal KEN 2012, Złoty Medal Za Długoletnią Służbę 2014

Sławomir Makowski

Date, place of birth: 13.11.1950, Bydgoszcz

Phone: + 48 605 602 647

Education:

05/1985 Ph.D., Gdańsk University of Technology, Faculty of Machine Construction

10/1968 – 03/1974 M.Sc.Eng., Gdańsk University of Technology, Faculty of Machine Construction

Professional career

from 07/2016   Senior Lecturer, Gdańsk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering

07/2011 – 06/2016  Assoc. Professor,  Gdańsk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering

07/1985 – 06/2011  Lecturer, Gdańsk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering (Faculty of Machine Construction)

02/1976 – 06/1985  Senior Assistant, Gdańsk University of Technology, Faculty of Machine Construction

02/1975 – 01/1976  Assistant, Gdańsk University of Technology, Faculty of Machine Construction

06/1974 – 01/1975 Student Assistant, Gdańsk University of Technology, Faculty of Machine Construction

Foreign languages: Russian, French - very good, English - good, Italian - passive knowledge.