mgr inż. arch. Marta Radziwiłowicz

Email marradzi@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 28 59
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/marradzi

Zajmowane stanowiska

Wykładowca
Miejsce pracy Katedra Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej, Wydział Architektury
Gmach Główny pokój 307
Numer telefonu (58) 347 28 59

Notka biograficzna

Marta Radziwiłłowicz dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej uzyskała w roku 1980 i od tego czasu pracuje w Katedrze Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej (początkowo jako asystent, a aktualnie jako wykładowca). Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń uzyskała w roku 1994.

 

Marta Radziwiłłowicz brała udział w opracowywaniu wielu zrealizowanych projektów architekonicznych, w tym projektów teatrów z lat 1980-2006, pod kierownictwem prof. Józefa Chmiela (Teatr w Kaliszu, Opera Nova w Bydgoszczy, Teatr Narodowy w Warszawie) oraz innch, jak Osiedle "Hovnanian" w Gdyni, Budynek biurowy "Alfa Plaza" w Gdyni, Zespół sal audytoryjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie , Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Hotel "Radison" w Gdańsku, Modernizacja i rozbudowa szkoły podstawowej w Rumii, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Ponadto, brała udział w licznych konkursach międzynarodowych i krajowych.

 

Marta Radziwiłłowicz jest współautorką (wraz z arch. Markiem Moczoratem) zintegrowanego systemu nauczania wstępnego projektowania architektonicznego, realizowanego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, tzn. cyklu ćwiczeń i wykładów dla sem. I i sem. II. Jest także współautorem skryptów elektronicznych:

- Podstawy kompozycji architektonicznej,

- Metody projektowania architektonicznego na przykłądzie autorskiej "metody pięciu struktur",

- Podstawy ergonomii w architekturze,

- "Od idei do koncepcji architektonicznej"- przewodnik po procesie projektowym orpacowany we współpracy z arch. Markiem Moczoratem i Dorotą Wojtowicz - Jankowską.

 

 

Marta Radziwiłłowicz obtained a Master eng. degree in 1980 at the Faculty of Architecture of the Gdansk University of Technology and since then, she has been working at the Faculty of Architecture of the Gdansk University of Technology (firstly as an assistant, actually as university lecturer).

 

Marta Radziwiłłowicz participated in the development of many realised architectural projects, including projects of theaters under the direction of prof. Chmiel in 1980-2006 (Theater in Kalisz, Opera Nova in Bydgoszcz, National Theater in Warsaw), and others, like: "Hovnanian" Housing in Gdynia, Alfa Plaza - office building in Gdynia, the Auditorium and Site for Faculty of Humanities at University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Hotel "Radison" in Gdansk, Modernization and extension of primary school in Rumia, Marshal's Office of the Wielkopolska Region in Poznan. In addition, she took part in numerous international and national architectural competitions.

 

Marta Radziwiłłowicz is co-author (together with Marek Moczorat) of the integrated system of preliminary course of architectural design realized at the Faculty of Architecture of the Gdansk University of Technology. It is the cycle of exercises and lectures for 1st and 2nd semester. She is also co-author of electronic scripts:


- Fundamentals of architectural composition,
- Methods of architectural design based on the author's "five-structure method"
- The basics of ergonomics in architecture,
- "From ideas to architectural concepts" - the design process guide, in cooperation with Marek Moczorat and Dorota Wojtowicz - Jankowska.