mgr Janusz Markowski

Email jmarkow@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 25 00, (58) 347 27 41
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/jmarkow

Zajmowane stanowiska

Starszy wykładowca
Miejsce pracy Centrum Sportu Akademickiego PG
Gmach Centrum Sportu Akademickiego PG pokój 118
Numer telefonu (58) 347 25 00, (58) 347 27 41