dr hab. sztuki Janusz Tkaczuk

Email jantkacz@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 15 44
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/jantkacz
http://www.tkaczuk.pl/

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Sztuk Wizualnych, Wydział Architektury
Gmach Główny pokój 51
Numer telefonu (58) 347 15 44

Notka biograficzna

Janusz Tkaczuk jest adiunktem w Katedrze Sztuk Wizualnych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Zajmuje się problemem abstrakcji w rzeźbie. Realizuje obiekty w kamieniu, przede wszystkim granicie w połączeniu ze stalą.

Brał udział w wielu sympozjach rzeźbiarskich (Orońsko, Wdzydze Kiszewskie, Adnet Austria, Lamsten Szkocja, Strzegom) oraz w wystawach w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się w zbiorach Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, w mieście Aberdeen w Szkocji, na Uniwesytecie w Karslruhe w Niemczech oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. Był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki oraz Marszałka Województwa Pomorskiego. Za działalność naukową oraz organizacyjną kilkukrotnie był nagradzany nagrodą rektora PG. 

 

 

Janusz Tkaczuk is an assistant professor in the Department of Visual Arts at the Faculty of Architecture of the Technical University of Gdansk. His work is dedicated to the problem of abstraction in sculpture. He works in stone, mainly granite combined with steel.

He participated in many symposiums (Orońsko, Wdzydze Kiszewskie, Adnet Austria, Lamsten Scotland, Strzegom) and took part in many exhibitions in Poland and abroad. His works are in the collections of Center of Polish Sculpture in Oronsko, in collection of Aberdeen city, Scotland, at the University of Karlsruhe in Germany and in private collections in the country and abroad. He received grants from the Ministry of Culture and Art as well as from the Marshal of Pomerania. For his scientific and organizational achievements repeatedly awarded with the prize from rector of PG.