dr inż. Zbigniew Usarek

Email zbigniew.usarek@pg.edu.pl
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/zbigniew.usarek

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Centrum Nanotechnologii A, 4/26

Wiadomość dla studentów

Prowadzone zajęcia:

  • Fizyczne metody badania materiałów

  • Wstęp do elektroniki i elektrotechniki

  • Układy elektroniczne

  • Komputerowe modelowanie materiałów II

Notka biograficzna

Research interests:

  • Magnetic non-destructive testing methods

  • Finite element method

  • Machine learning