rzecznik patentowy Małgorzata Kluczyk

Email malklucz@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 348 61 80
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/malklucz

Zajmowane stanowiska

Rzecznik patentowy
Miejsce pracy Zespół Rzeczników Patentowych
Gmach B pokój 608
Numer telefonu (58) 348 61 80