dr inż. arch. Anna Wancław, doc. PG

Email awan@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 15 20, (58) 347 16 33
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/awan

Zajmowane stanowiska

Docent
Miejsce pracy Katedra Sztuk Wizualnych, Wydział Architektury
Gmach Główny pokój 454
Numer telefonu (58) 347 15 20

Pełnione funkcje

Prodziekan ds. kształcenia i programów studiów
Miejsce pracy Wydział Architektury
Gmach Główny pokój 505
Numer telefonu (58) 347 16 33

Notka biograficzna

Anna Wancław, docent na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, prowadzi zajęcia z geometrii wykreślnej i grafiki inżynierskiej oraz technik komputerowych. Członek  Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej.

Zainteresowania naukowe obejmują relacje między dynamicznie rozwijającą się technologią cyfrową a geometrią formy stosowanych rozwiązań w architekturze, określenie na nowo fundamentów wiedzy dotyczącej geometrii przestrzeni niezbędnej inżynierowi architektowi oraz wypracowanie nowego paradygmatu nauczania treści, które do tej pory były domeną geometrii wykreślnej/grafiki inżynierskiej.

Praca doktorska „Działalność naukowo-dydaktyczna Katedry Geometrii Wykreślnej Politechniki Lwowskiej w latach 1844-1941” obroniona w 2000 r., Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Nauki, Warszawa.

Autorka publikacji naukowych z dziedziny historii geometrii wykreślnej, współautorka interaktywnych podręczników w zasobach Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Staże naukowo-dydaktyczne: Ukraina, Państwowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”, Katedra Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej – 1998, 2000;  Chiny, Guangdong University of Technology w  Guangzhou – 2004.

W latach 2008-2016 prodziekan ds. Studenckich na Wydziale Architektury PG. Za działalność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjną na Wydziale Architektury kilkukrotnie wyróżniana nagrodą Rektora PG, Srebrny Krzyż Zasługi – 2005 r.

Anna Wancław, Associate Professor at the Faculty of Architecture of the Technical University of Gdansk, teaches geometry and engineering graphics and computer techniques. Member of the Polish Society for Geometry and Engineering Graphics.

Research interests include the relationship between the rapidly growing digital technology and the geometry of the architectural form, redefining the base of knowledge of the geometry of the space in engineering education,  developing a new paradigm of teaching content, which until now were the domain geometry / engineering graphics.

PhD thesis "Scientific-educational Department of Geometry of the Lviv Polytechnic in the years 1844-1941" defended in 2000. Polish Academy of Sciences, Institute of History of Science, Warsaw.
The author of scientific publications on the history of geometry, co-author of interactive textbooks in the resources Pomeranian Digital Library.

Research and teaching internships: Ukraine, National University "Lviv Polytechnic", Department of Geometry and Engineering Graphics - 1998, 2000; China, Guangdong University of Technology in Guangzhou - 2004.
In the years 2008-2016 Vice-Dean for Students Affairs at the Faculty of Architecture PG. For scientific, educational and organizational at the Faculty of Architecture repeatedly been awarded the Rector of PG, Silver Cross of Merit - 2005.