mgr Barbara Gramacka

Email barbara.gramacka@pg.edu.pl
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/barbara.gramacka

Zajmowane stanowiska

Starszy wykładowca
Miejsce pracy Centrum Sportu Akademickiego PG
Gmach Centrum Sportu Akademickiego PG pokój 109