mgr Grażyna Szczęsna-Kościelna

Email ksiegg@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 11 29, (58) 347 24 66
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/ksiegg

Zajmowane stanowiska

Główny specjalista
Miejsce pracy Sekcja Finansowa Wydz. Mechanicznego, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego pokój 312
Numer telefonu (58) 347 11 29, (58) 347 24 66